Исус Навин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

глава 19

Второто жребие излезе за Симеона, за племето на Симеоновците според семействата им; и наследството им беше всред наследството на юдейците.
2 За свое наследство те имаха: Вирсавее (или Савее), Молада,
3 Асар-суал, Вала, Асем,
4 Елтолад, Ветул, Хорма,
5 Сиклаг, Вет-маркавот, Асар-суса,
6 Ветловаот и Саруен; тринадесет града със селата им;
7 Аин, Римон, Етер и Асан; четири града със селата им;
8 и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваалат-вир (който е южния Рамат). Това е наследството за племето на симеонците според семействата им.
9 От дела на юдейците се даде наследството на симеонците, защото делът на юдейците беше голям за тях; за това, симеонците наследиха дял всред тяхното наследство.
10 Третото жребие излезе за завулонците, според семействата им; и пределът на наследството им беше до Сарид;
11 и границата им отиваше западно до Марала, и досягаше Давасес и досягаше потока, който е срещу Иокнеам;
12 и от Сарид завиваше към изгрева на слънцето до междата на Кислот-тавор, и излизаше на Даврат, и възлизаше на Яфия,
13 и от там минаваше към изток в Гетефер, в Ита-касин, и излизаше в Римон-метоар към Нуя;
14 и от север границата завиваше в Анатот, и свършваше в долината Ефтаил,
15 като включваше Катат, Наадал, Симрон, Идала и Витлеем, дванадесет града със селата им.
16 Това е наследството на завулонците по семействата им, -тия градове със селата им.
17 Четвъртото жребие излезе за Исахара, за исахарците по семействата им.
18 Пределът им беше Езраил, Кесулот, Сунам,
19 Афераим, Сеон, Анахарат,
20 Равит, Кисион, Авес,
21 Ремет, Енганим, Енада и Вет-фасис;
22 и границата досягаше Тавор, Сахасима и Ветсемес; и границата им свършваше при Иордан; шестнадесет града със селата им.
23 Това е наследството за племето на исахарците по семействата им, - градовете със селата им.
24 Петото жребие излезе за племето на асирците според семействата им.
25 Пределът им беше Хелкат, Али, Ветен, Ахсаф,
26 Аламелех, Амад и Мисал, и достигаше до Кармил на запад и до Сихор-ливнат;
27 и границата им завиваше към изгрева на слънцето при Вет-дагон, и досягаше Завулон и долината Ефтаил на север от Ветемек и Наил, и излизаше при Хаул на ляво,
28 и Еврон, Роов, Амон и Кана, до големия Сидон;
29 и границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и границата завиваше към Оса, и свършваше при морето край страната на Ахзив,
30 и Ама, Афен и Роов; двадесет и два града със селата им.
31 Това е наследство за племето на асирците по семействата им, - тия градове със селата им.
32 Шестото жребие излезе за нефталимците, за нефталимците по семействата им.
33 Границата им беше от Елеф, от Алон {Или: дъба.} близо при Саананим, и Адами-некев, и Явнеил, до Лакум и свършваше при Иордан;
34 и границата завиваше към запад до Азнот-тавор, и от там излизаше при Укок, и досягаше Завулон на юг, а досягаше Асир на запад и Юда при Иордан към изгрева на слънцето.
35 А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат Хинерот,
36 Адама, Рама, Асор,
37 Кедес, Едраи, Енасор,
38 Ирон, Мигдалил, Орам, Ветанат и Ветсемес; деветнадесет града със селата им,
39 Това е наследството за племето на нефталимците по семействата им - градовете със селата им.
40 Седмото жребие излезе за племето на данците по семействата им.
41 Пределът, който те наследяваха, беше Саара, Естаол, Ерсемес,
42 Салавим, Еалон, Етла,
43 Елон, Тамната, Акарон,
44 Елтеко, Гиветон, Ваалат,
45 Юд, Вани-варак, Гетримон,
46 Меиаркон и Ракон, с околността, която е срещу Иопа.
47 А пределът на данците не им стигаше; за това данците отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с острото на ножа, взеха го за притежание и заселиха се в него; и Лесем наименуваха Дан, по името на праотца си Дан.
48 Това е наследството за племето на данците по семействата им, - тия градове със селата им.
49 А като свършиха подялбата на земята, според пределите й, израилтяните дадоха на Исуса Навиевия син наследство всред себе си;
50 според Господната заповед, дадоха му града, който поиска, сиреч, Тамнат-сарах в хълместата част на Ефрема; и той съгради града и живееше в него.
51 Тия са наследствата, които свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син и началниците на бащините домове на племената на израилтяните разделиха с жребие в Сило пред Господа, при входа на шатъра за срещане. Така свършиха подялбата на земята.