Второзаконие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

0:00
0:00

глава 14

Вие сте чада на Господа вашия Бог; да не правите по тялото си нарязвания, нито да се бръснете между очите си поради мъртвец.
2 Защото сте люде свети на Господа вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които са по лицето на земята, за да Му бъдете собствени люде.
3 Да не ядеш нищо мръсно.
4 Ето животните, които бива да ядете: говедото, овцата и козата,
5 елена, сърната, бивола, дивата коза, кошутата, дивия вол и камилопарда.
6 Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена нога и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете.
7 Но да не ядете от ония, които само преживят, или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заекът и питомният заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас;
8 и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се не допирате.
9 От всички що са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи да ядете;
10 но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас.
11 От всички чисти птици можете да ядете.
12 А ето тия, които не бива да ядете: орела, грифа, морския орел,
13 пиляка, сокола, сяпа по видовете му;
14 всяка врана по видовете й;
15 камилоптицата, бухала, кукувицата, ястреба по видовете му,
16 малкия бухал, ибиса, лебеда,
17 пеликана, лешояда, рибаря,
18 щърка, цаплята по видовете й, папуняка и прилепа.
19 Всички крилати пълзящи са нечисти за вас: не бива да се ядат.
20 От всички чисти птици можете да ядете.
21 Никаква мърша да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да я даваш да я яде, или да я продаваш на чуждестранец); защото вие сте люде свети на Господа вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.
22 Непременно да даваш десетък от всичките си произведения, които си посеял, които нивата ти произвежда всяка година.
23 И десетъкът от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овците си да ядеш пред Господа твоя Бог, на мястото, което избере за да настани Името Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог.
24 Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там,
25 тогава да разменяш десетъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог;
26 и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти, домът ти
27 и левитинът, който е отвътре портите ти; него да не пренебрегваш, защото той няма дял нито наследство с тебе.
28 В края на всяка трета година да изваждаш целия десетък от произведението си през оная година, и да го складираш отвътре градските си порти,
29 тъй щото левитинът, (защото той няма дял нито наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш.