1 Tawarikh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Chapter 3

Aneuëk-aneuëk agam Nabi Daud nyang lahé di Hebron, meunurot urotan umu jih na kheueh:
2 Ban nam droe aneuëk agam Nabi Daud nyan lahé di Hebron di teumpat Nabi Daud geumat keurajeuen 7,5 thon treb jih. Di Yerusalem Nabi Daud geumat peurintah na
3 thon treb jih,
4 dan le that aneuëk agam gobnyan nyang lahé disinan. Deungon ureuëng binoe geuh nyang nan jih Batsyeba aneuëk Amiel, Nabi Daud na teuma
5 droe aneuëk agam nyang lahé di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Nabi Sulaiman.
6 Na cit sikureueng droe aneuëk agam gobnyan nyang laén: Yibhar, Elisua, Elifelet,
7 Nogah, Nefeg, Yafia,
8 Elisama, Elyada, dan Elifelet.
9 Seulaén awaknyan mantong na aneuëk-aneuëk agam Nabi Daud nyang laén nyang lahé nibak gundek-gundek geuh. Dan na cit sidroe aneuëk inong gobnyan nyang geuboh nan Tamar.
10 Silsilah Raja-raja Israel nibak Raja Nabi Sulaiman trok ubak Yosia na kheueh nyang teupeugah nyoe: Nabi Sulaiman, Rehabeam, Abiam, Asa, Yosafat, Yehoram, Ahazia, Yoas, Amazia, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon dan Yosia.
15 Yosia na teuma geumeu aneuëk peuet droe aneuëk agam: Yohanan, Yoyakim, Zedekia dan Yoahas.
16 Yoyakim na teuma geumeu aneuëk dua droe aneuëk agam nyang geuboh nan Yoyakhin dan Zedekia.
17 Nyoe kheueh keuturonan Raja Yoyakhin, raja nyang jidroeb lé ureuëng Babel. Aneuëk geuh nyang agam na 7 droe: Sealtiel,
18 Malkhiram, Pedaya, Syenazar, Yekamya, Hosama dan Nedabya.
19 Pedaya na teuma dua droe aneuëk agam: Zerubabel dan Simei. Zerubabel na teuma dua droe aneuëk agam: Mesulam dan Hananya, dan sidroe aneuëk inong nyang geuboh nan Selomit.
20 Na lom limong droe aneuëk agam: Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed.
21 Hananya na teuma geumeu aneuëk dua droe aneuëk agam: Pelaca dan Yesaya. Yesaya na kheueh bapak si Refaya, Refaya bapak si Arnan, Arnan bapak Obaja, dan Obaja bapak Sekanya.
22 Sekanya na teuma jimeu aneuëk sidroe aneuëk agam nyang geuboh nan Semaya, dan Semaya na teuma geumeu aneuëk limong droe aneuëk agam nyang jiboh nan Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan Safat.
23 Aneuëk agam Nearya na teuma lhée droe: Elyoënai, Hizkia dan Azrikam.
24 Elyoënai na teuma jimeu aneuëk tujoh droe aneuëk agam: Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani.