2. Timoteju

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 3

Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška.
2 Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,
3 Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi,
4 Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
5 Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. I ovih se kloni.
6 Jer su od ovih oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene gresima i vode ih različne želje,
7 Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dodju k poznanju istine.
8 Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenog uma, nevešti u veri.
9 Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta.
10 A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje,
11 Proterivanja, stradanja, kakva mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakva proterivanja podnesoh, i od svih me izbavi Gospod.
12 A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.
13 A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.
14 Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio,
15 I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu.
16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
17 Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.