2. Timoteju

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 2

Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista;
2 I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.
3 Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa hrista;
4 Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovog sveta da ugodi vojvodi.
5 Ako i vojuje, ne dobija venac ako pravo ne vojuje.
6 Radin koji se trudi najpre treba da okusi od roda.
7 Razumi šta govorim; a Gospod da ti da razum u svemu.
8 Opominji se Gospoda Isusa Hrista koji usta iz mrtvih, od semena Davidovog, po jevandjelju mom,
9 U kome trpim zlo do samih okova kao zločinac; ali se reč Božija ne veže.
10 Zato trpim sve izbranih radi da i oni dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom.
11 Istinita je reč: ako s Njim umresmo, to ćemo s Njim i oživeti.
12 Ako trpimo, s Njim ćemo i carovati. Ako se odreknemo, i On će se nas odreći.
13 Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.
14 Ovo napominji, i posvedoči pred Gospodom da se ne prepiru, koje ništa ne pomaže, nego smeta one koji slušaju.
15 Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti, i pravo upravlja rečju istine.
16 A poganih praznih razgovora kloni se; jer najviše pomažu u bezbožnosti,
17 I reč njihova kao živina toči: medju kojima je Imenej i Filit,
18 Koji u istini pogrešiše govoreći da je vaskrsenje već bilo; i smetaju veru nekih.
19 Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje; i: Da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.
20 A u velikom domu nisu sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani: i jedni za čast, a jedni za sramotu.
21 Ako dakle ko očisti sebe od ovog, biće sud za čast, osvećen, i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro delo.
22 Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;
23 A ludih i praznih zapitkivanja kloni se znajući da radjaju svadje.
24 A sluga Gospodnji ne treba da se svadja, nego da bude krotak k svima, poučljiv, koji nepravdu može podnositi,
25 I s krotošću poučavati one koji se protive: eda bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine,
26 I da se iskopaju iz zamke djavola, koji ih je ulovio žive za svoju volju.