поглавље 24

Kad ko uzme ženu i oženi se s njom, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nadje na njoj šta god ružno, neka joj napiše knjigu raspusnu i da joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće.
2 A ona otišavši iz kuće njegove, ako otide i uda se za drugog,
3 Pa ako ovaj drugi muž omrzne na nju i napiše joj knjigu raspusnu i da joj u ruku, i otpusti je iz svoje kuće, ili ako umre ovaj drugi muž koji se oženi njom,
4 Tada predjašnji muž koji je otpusti ne može je opet uzeti za ženu, pošto se s njega ona skvrnila, jer je gad pred Gospodom. Tako ne daj da se greši zemlja koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasledstvo.
5 Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku, i ne nameći na nj nikakav posao; neka bude slobodan u kući svojoj godinu dana i neka se raduje sa ženom svojom koju je doveo.
6 Niko da ne uzima u zalogu žrvanj gornji ni donji, jer bi uzeo dušu u zalogu.
7 Ko se nadje da je ukrao čoveka izmedju braće svoje, sinova Izrailjevih, i trgovao s njim i prodao ga, neka pogine onaj kradljivac; i tako izvadi zlo iz sebe.
8 Čuvaj se bolesti gube, i pazi dobro i čini sve što vas uče Leviti, kao što sam im zapovedio, držite i činite.
9 Opominji se šta je učinio Gospod Bog tvoj Mariji na putu kad izidjoste iz Misira.
10 Kad ti je bližnji tvoj dužan šta mu drago, ne idi u kuću njegovu da mu uzmeš zalog;
11 Nego stoj napolju, a čovek koji ti je dužan neka ti iznese napolje zalog svoj.
12 Ako je siromah, ne spavaj sa zalogom njegovim.
13 Nego mu vrati zalog njegov do zahoda sunčanog, da bi ležeći na svojoj haljini blagosiljao te, a to će ti se primiti u pravdu pred Gospodom Bogom tvojim.
14 Nemoj zaneti najamnika, siromaha i potrebitoga izmedju braće svoje, i došljaka koji je kod tebe u zemlji tvojoj u mestu tvom.
15 Podaj mu najam njegov isti dan, i da ga ne zadje sunce u tebe, jer je siromah i tim dušu drži, da ne bi zavikao na te ka Gospodu, i bilo bi ti greh.
16 Neka ne ginu očevi za sinove ni sinovi za očeve; svaki za svoj greh neka gine.
17 Ne izvrći pravice došljaku ni siroti, i ne uzimaj u zalogu haljine udovici.
18 Nego se opominji da si bio rob u Misiru, i da te je iskupio odande Gospod Bog tvoj; zato ti zapovedam da ovo činiš.
19 Kad žanješ letinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se da ga uzmeš; neka ga došljaku, siroti i udovici, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih.
20 Kad treseš masline svoje, ne zagledaj granu po granu pošto otreseš; neka došljaku siroti i udovici.
21 Kad bereš vinograd svoj, ne pabirči šta obereš; neka došljaku siroti i udovici.
22 I opominji se da si bio rob u zemlji misirskoj; zato ti ja zapovedam da ovo činiš.