Kapitel 40

(39:34)

Så svarade nu HERREN Job och sade:
2 (39:35) Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare? Svara då, du som så klagar på Gud!
3 (39:36) Job svarade HERREN och sade:
4 (39:37) Nej, därtill är jag för ringa; vad skulle jag svara dig? Jag måste lägga handen på munnen.
5 (39:38) En gång har jag talat, och nu säger jag intet mer; ja, två gånger, men jag gör det icke åter.
6 (40:1) Och HERREN talade till Job ur stormvinden och sade:
7 (40:2) Omgjorda såsom en man dina länder; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.
8 (40:3) Vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig, för att själv stå såsom rättfärdig?
9 (40:4) Har du en sådan arm som Gud, och förmår du dundra med din röst såsom han?
10 (40:5) Pryd dig då med ära och höghet, kläd dig i majestät och härlighet.
11 (40:6) Gjut ut din vredes förgrymmelse, ödmjuka med en blick allt vad högt är.
12 (40:7) Ja, kuva med en blick allt vad högt är, slå ned de ogudaktiga på stället.
13 (40:8) Göm dem i stoftet allasammans, ja, fjättra deras ansikten i mörkret.
14 (40:9) Då vill jag prisa dig, också jag, för segern som din högra hand har berett dig.
15 (40:10) Se, Behemot, han är ju mitt verk såväl som du. Han lever av gräs såsom en oxe.
16 (40:11) Och se vilken kraft han äger i sina länder, vilken styrka han har i sin buks muskler.
17 (40:12) Han bär sin svans så styv som en ceder, ett konstrikt flätverk äro senorna i hans lår.
18 (40:13) Hans benpipor äro såsom rör av koppar, benen i hans kropp likna stänger av järn.
19 (40:14) Förstlingen är han av vad Gud har gjort; hans skapare själv har givit honom hans skära.
20 (40:15) Ty foder åt honom frambära bergen, där de vilda djuren alla hava sin lek.
21 (40:16) Under lotusträd lägger han sig ned, i skygdet av rör och vass.
22 (40:17) Lotusträd giva honom tak och skugga, pilträd hägna honom runt omkring.
23 (40:18) Är floden än så våldsam, så ängslas han dock icke; han är trygg, om ock en Jordan bryter fram mot hans gap.
24 (40:19) Vem kan fånga honom, när han är på sin vakt, vem borrar en snara genom hans nos?