איוב

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

הפרק 26

ויען איוב ויאמר׃
2 מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז׃
3 מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת׃
4 את מי הגדת מלין ונשמת מי יצאה ממך׃
5 הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם׃
6 ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃
7 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃
8 צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃
9 מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃
10 חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשך׃
11 עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃
12 בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃
13 ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
14 הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃