איוב

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

הפרק 25

ויען בלדד השחי ויאמר׃
2 המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃
3 היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו׃
4 ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
5 הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃
6 אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃