Αμώς

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Κεφάλαιο 7

ΕΤΣΙ, έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός· και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή τής βλάστησης του δεύτερου χορταριού· και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά τον θερισμό τού βασιλιά.
2 Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι τής γης, τότε είπα: Κύριε, Θεέ, γίνε ελεήμονας, παρακαλώ· ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειδή, είναι λιγοστός.
3 Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο: Δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος.
4 Έτσι, έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός· και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά, και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο, και κατέφαγε ένα μέρος τής γης.
5 Τότε, είπα: Κύριε, Θεέ, σταμάτα, παρακαλώ· ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειδή, είναι λιγοστός.
6 Ο Κύριος μεταμελήθηκε σ' αυτό: Και τούτο δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
7 Έτσι, μου έδειξε· και ξάφνου, ο Κύριος στεκόταν επάνω σε τοίχο, κτισμένον με στάθμη, έχοντας στο χέρι του μια στάθμη.
8 Και ο Κύριος μου είπε: Τι βλέπεις εσύ, Αμώς; Και είπα: Μια στάθμη. Τότε, ο Κύριος είπε: Δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσον τού λαού μου Ισραήλ· και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον.
9 Και οι βωμοί τού Ισαάκ θα ερημωθούν, και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν· και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο τού Ιεροβοάμ με ρομφαία.
10 Τότε, ο Αμασίας, ο ιερέας τής Βαιθήλ, έστειλε στον Ιεροβοάμ, τον βασιλιά τού Ισραήλ, λέγοντας: Ο Αμώς συνωμότησε εναντίον σου στο μέσον τού οίκου Ισραήλ· ο τόπος δεν μπορεί να υποφέρει όλα τα λόγια του·
11 επειδή, ο Αμώς λέει τα εξής: Ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία, και ο Ισραήλ θα φερθεί σίγουρα αιχμάλωτος από τη γη του.
12 Τότε, ο Αμασίας είπε στον Αμώς: Ω, εσύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη τού Ιούδα, και εκεί τρώγε ψωμί, και εκεί προφήτευε·
13 και στη Βαιθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο του βασιλιά, και είναι ο οίκος τού βασιλείου.
14 Και ο Αμώς απάντησε, και είπε στον Αμασία: Δεν ήμουν εγώ προφήτης ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα συκάμινα·
15 και ο Κύριος με πήρε πίσω από το ποίμνιο, και μου είπε ο Κύριος: Πήγαινε, προφήτευσε στον λαό μου τον Ισραήλ.
16 Τώρα, λοιπόν, άκου τον λόγο τού Κυρίου. Εσύ λες: Μη προφητεύεις ενάντια στον Ισραήλ, και μη σταλάζεις λόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ.
17 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Η γυναίκα σου θα είναι πόρνη μέσα στην πόλη, και οι γιοι σου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν με ρομφαία, και η γη σου θα μοιραστεί με σχοινί, κι εσύ θα πεθάνεις σε μια γη ακάθαρτη· και ο Ισραήλ με σιγουριά θα φερθεί από τη γη του αιχμάλωτος.