Αμώς

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Κεφάλαιο 6

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που μένουν αμέριμνοι στη Σιών, και έχουν πεποίθηση στο βουνό τής Σαμάρειας, αυτά που διαφημίζονται ως έξοχα ανάμεσα στα έθνη, και στα οποία ήρθε ο οίκος Ισραήλ!
2 Διαβείτε στη Χαλνέ, και δείτε· και από εκεί περάστε στη μεγάλη Αιμάθ· έπειτα, κατεβείτε στη Γαθ των Φιλισταίων· είναι αυτές καλύτερες απ' αυτά τα βασίλεια; Ή, το όριό τους είναι μεγαλύτερο από το δικό σας όριο;
3 Εσείς που τοποθετείτε την κακή ημέρα μακριά, και φέρνετε κοντά την καθέδρα της αρπαγής·
4 εσείς που πλαγιάζετε επάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια, και ξαπλώνετε επάνω στα στρώματά σας, και τρώτε τα αρνιά από το ποίμνιο, και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη·
5 εσείς που ψάλλετε με τη φωνή τής λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής, όπως ο Δαβίδ·
6 εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες, και αλείφεστε με τα εξαίσια αρώματα· όμως, για τον συντριμμό τού Ιωσήφ δεν θλίβεστε.
7 Γι' αυτό, τώρα, αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν, και η αγαλλίαση εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί.
8 Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέει: Εγώ αηδιάζω την έπαρση του Ιακώβ, και μίσησα τα παλάτια του, γι' αυτό θα παραδώσω την πόλη και το πλήρωμά της.
9 Και δέκα άνθρωποι αν απομείνουν σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν.
10 Και εκείνος ο θείος που θα σηκώνει κάθε έναν απ' αυτούς ή, που θα τον καίει, για να βγάλει τα κόκαλά του από το σπίτι, θα πει σ' αυτόν που βρίσκεται στο εσωτερικό τού σπιτιού: Είναι κανένας ακόμα μαζί σου; Κι αυτός θα πει: Όχι. Τότε θα πει: Σώπα· επειδή, δεν είναι ακόμα καιρός να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου.
11 Δεδομένου ότι, δέστε, ο Κύριος προστάζει και θα πατάξει το μεγάλο σπίτι με συντριμμούς, και το μικρό σπίτι με διαρρήξεις.
12 Μπορούν να τρέξουν τα άλογα επάνω σε βράχο; Μπορεί κάποιος να αροτριάσει εκεί με βόδια; Εσείς, όμως, μεταστρέψατε την κρίση σε χολή, και τον καρπό τής δικαιοσύνης σε αψίνθι·
13 εσείς που ευφραίνεστε σε μηδαμινά, που λέτε: Δεν αποκτήσαμε στον εαυτό μας δόξα με τη δύναμή μας;
14 Αλλά, δέστε, εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, ω οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων· και θα σας καταθλίψουν, από την είσοδο της Αιμάθ μέχρι τον ποταμό τής ερήμου.