4 Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Kapitel 7

Da Moses var færdig med at rejese Boligen og havde salvet og helliget den med alt dens Tilbehør og ligeledes salvet og helliget Alteret med alt dets Tilbehør,
2 trådte Israels Øverster, Overhovederne for deres Fædrenehuse, Stammernes Øverster, der havde forestået Mønstringen, frem
3 og førte deres Offergave frem for HERRENs Åsyn, seks lukkede Vogne og tolv Stykker Hornkvæg, en Vogn for hver to Øverster og et Stykke Hornkvæg for hver een, og de bragte dem hen foran Boligen.
4 Da sagde HERREN til Moses:
5 Modtag dette af dem, for at det kan bruges til Arbejdet ved Åbenbaringsteltet, og giv Leviterne det med Henblik på hver enkeltes særlige Arbejde!
6 Så modtog Moses Vognene og Hornkvæget og gav Leviterne dem.
7 To Vogne og fire Stykker Hornkvæg gav han Gersoniterne med Henblik på deres særlige Arbejde,
8 og fire Vogne og otte Stykker Hornkvæg gav han Merariterne med Henblik på deres særlige Arbejde under Itamars, Præsten Arons Søns, Ledelse.
9 Derimod gav han ikke Kebatiterne noget, thi dem var Arbejdet med de hellige Ting overdraget, og de skulde bære dem på Skuldrene.
10 Fremdeles bragte Øversterne Offergaver til Alterets indvielse, dengang det blev salvet, og Øversterne bragte deres Offergaver hen foran Alteret.
11 Da sagde HERREN til Moses: Lad hver af Øversterne få sin Dag til at bringe sin Offergave til Alterets Indvielse.
12 Den, som første Dag bragte sin Offergave, var Nahasjon, Amminadabs Søn af Judas Stamme.
13 Og hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
14 en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
15 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
16 en Gedebuk til Syndoffer
17 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Nahasjons, Amminadabs Søns, Offergave.
18 Anden Dag bragte Netanel, Zuars Søn, Issakars Øverste, sin Offergave;
19 han bragte som Offergave et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
20 en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
21 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
22 en Gedebuk til Syndoffer
23 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Neanels, Zuars Søns, Offergave.
24 Tredje Dag kom Zebuloniternes Øverste, Eliab, Helons Søn;
25 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
26 en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
27 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
28 en Gedebuk til Syndoffer
29 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eliabs, Helons Søns, Offergave.
30 Fjerde Dag kom Rubeniternes Øverste, Elizur, Sjedeurs Søn;
31 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
32 en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
33 en ung Tyr, en Væder,
34 et årgammelt Lam til Brændoffer, en Gedebuk til Syndoffer
35 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elizurs, Sjødeurs Søns, Offergave.
36 Femte Dag kom Simenoiternes Øverste, Sjelumiel, Zurisjaddajs Søn;
37 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
38 en Kande på 10 Guldsekel, fyldt med Røgelse,
39 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
40 en Gedebuk til Syndoffer
41 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke. og fem årgamle Lam. Det var Sjelumiels, Zurisjaddajs Søns,Offergave.
42 Sjette Dag kom Gaditernes Øverste, Eljasaf, Deuels Søn;
43 hans Offergaver et Sølvfad, der vejede l3O Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
44 en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
45 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
46 en Gedebuk til Syndoffer
47 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Eljasafs, Deuels Søns, Offergave.
48 Syvende Dag kom Efraimiternes Øverste, Elisjama, Ammihuds Søn:
49 hans offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
50 en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
51 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
52 en Gedebuk til Syndoffer
53 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Elisjamas, Ammihuds Søns, Offergave.
54 Ottende Dag kom Mannassiternes Øverste, Gamliel, Pedazurs Søn;
55 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 7O Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
56 en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
57 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
58 en Gedebuk til Syndoffer
59 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Gamliels, Pedazurs Søns, Offergave.
60 Niende dag kom Benjaminiternes Øverste, Abidan, Gidonis Søn;
61 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
62 en Kande på IO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
63 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
64 en Gedebuk til Syndoffer
65 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem, Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Abidans, Gidonis Søns, Offergave.
66 Tiende Dag kom Daniternes Øverste, Ahiezer, Ammisjaddajs Søn;
67 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
68 en Kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
69 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
70 en Gedebuk til Syndoffer
71 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiezers, Ammisjaddajs Søns, Offergave.
72 Elevte Dag kom Aseriternes Øverste, Pagiel, Okrans Søn;
73 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 7O Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
74 en Kande på 1O Guldsekel, fyldt med Røgelse,
75 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
76 en Gedebuk til Syndoffer
77 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Pagiels, Okrans Søns, Offergave.
78 Tolvte Dag kom Naftaliternes Øverste, Ahira, Enans Søn;
79 hans Offergave var et Sølvfad, der vejede 130 Sekel, og en Sølvskål på 70 Sekel efter hellig Vægt, begge fyldte med fint Hvedemel, rørt i Olie, til Afgrødeoffer,
80 en kande på lO Guldsekel, fyldt med Røgelse,
81 en ung Tyr, en Væder, et årgammelt Lam til Brændoffer,
82 en Gedebuk til Syndoffer
83 og til Takoffer to Stykker Hornkvæg, fem Vædre, fem Bukke og fem årgamle Lam. Det var Ahiras, Enans Søns, Offergave.
84 Det var Gaverne fra Israelitternes Øverster til Alterets Indvielse, dengang det blev salvet: 12 Sølvfade, 12 Sølvskåle, 12 Guldkander,
85 hvert Sølvfad på 130 Sekel og hver Sølvskål på 70 Sekel, alle Sølvkar tilsammen 2400 Sekel efter hellig Vægt;
86 12 Guldkander, fyldte med Røgelse, hver på 1O Sekel efter hellig Vægt, alle Guldkander tilsammen 12O Sekel.
87 Kvæget til Brændofferet var i alt 12 unge Tyre, 12 Vædre, 12 årgamle Lam med tilhørende Afgrødeofre, 12 Gedebukke til Syndoffer;
88 Kvæget til Takofferet var i alt 24 unge Tyre, 60 Vædre, 60 Bukke og 60 årgamle lam. Det var Gaverne til Alterets indvielse, efter at det var salvet.
89 Da Moses gik ind i Åbenbaringsteltet for at tale med HERREN, hørte han Røsten tale til sig fra Sonedækket oven over Vidnesbyrdets Ark, fra Pladsen mellem de to Keruber. Og han talede til ham.