2 Korinčanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Poglavlje 8

Priopćujemo vam, braćo, milost Božju koja je dana crkvama makedonskim:
2 unatoč mnogim kušnjama i nevoljama izobilna njihova radost i skrajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti.
3 Svjedočim uistinu: oni su nas dragovoljno - po svojim mogućnostima i preko mogućnosti -
4 veoma usrdno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih.
5 I to ne samo kako se nadasmo, nego same sebe predadoše najprvo Gospodinu, a onda nama, po volji Božjoj.
6 Zato zamolismo Tita da kao što je započeo, tako i dovrši među vama i to djelo darežljivosti.
7 Stoga kao što se u svemu odlikujete - u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama - odlikujte se i u ovoj darežljivosti.
8 Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi.
9 Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
10 Time dajem samo savjet: to doista dolikuje vama koji već prošle godine prvi to započeste, ne samo činom nego i odlukom.
11 Sada dovršite to djelo da kao što spremno odlučiste, tako prema mogućnostima i dovršite.
12 Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom čega nema.
13 Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego - jednakost!
14 U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu - te bude jednakost,
15 kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.
16 A hvala Bogu koji je stavio jednaku gorljivost za vas u srce Titovo.
17 On je prihvatio i molbu, ali budući da je veoma revan, otiđe k vama i dragovoljno.
18 S njime pak šaljemo brata kojega s evanđelja slave sve crkve.
19 Štoviše, crkve ga izabraše za našeg suputnika u ovom djelu darežljivosti kojemu služimo - na slavu samoga Gospodina i na našu želju
20 kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo.
21 Doista, revno nastojimo oko dobra ne samo pred Gospodinom nego i pred ljudima.
22 Šaljemo s njima i našega brata koji je, kako smo u mnogome često iskusili, gorljiv, a sada je još mnogo gorljiviji zbog velikoga pouzdanja u vas.
23 A Tito? Moj je drug i suradnik za vas. A braća naša? Poslanici su crkava, slava Kristova.
24 Pružite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i toga da se s pravom vama ponosimo.