2 Korinčanima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Poglavlje 6

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje.
2 Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.
3 Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba,
4 nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
5 pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima,
6 u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj,
7 u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva;
8 slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti;
9 kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni;
10 kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
11 Usta su naša otvorena vama, Korinćani, srce naše rašireno.
12 Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašim grudima.
13 Za uzdarje - kao djeci govorim - raširite se i vi.
14 Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
15 Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?
16 Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
17 Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti.
18 I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.