Колосяни

1 2 3 4

0:00
0:00

глава 3

И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога.
2 Мислете за горното, а не за земното;
3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.
4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;
6 поради които иде Божият гняв върху рода на непокорните;
7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.
8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си.
9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му,
10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;
11 гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко.
12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
13 Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.
14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.
15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.
16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
17 и каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.
18 Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.
19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.
20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.
21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа.
23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци;
24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.
25 Защото, който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.