Осия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0:00
0:00

глава 6

Дойдете, да се върнем при Господа; Защото Той разкъса и Той ще ни изцели, Порази и ще превърже раната ни.
2 Подир два дни ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред Него.
3 Да! нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, И ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята.
4 Що да ти сторя Ефреме? Що да ти сторя Юда? Защото добротата ви е като утринния облак, И като росата, която рано прехожда.
5 Затова ги изсякох чрез пророците, Убих ги с думите на устата Си; И съдбите Ми се явяват като светлината,
6 Защото милост искам, а не жертва, И познаване Бога повече от всеизгаряния.
7 Те, обаче, както Адам, престъпиха завета; Там постъпиха коварно към Мене.
8 Галаад е град на ония, които струват беззаконие, Опетнен е с кръв.
9 И както разбойнически чети причакват човека, Така дружината свещеници убива по пътя към Сихем; Да! те вършат безчестие.
10 В Израилевия дом видях ужас; Там се намира блудство у Ефрема, И Израил е осквернен.
11 И за тебе, Юдо, се определи жетва, Когато върна людете Си от плен.