Езекиил

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

глава 42

Тогава ме изведе във външния двор при пътя към север: и заведе ме в стаята, която бе срещу отделеното място, и срещу зданието към север.
2 В лицето му, което беше сто лакти дълго, имаше северната врата; а широчината му бе петдесет лакти.
3 Срещу двадесетте лакти, които принадлежаха на вътрешния двор, и срещу пода, който принадлежеше на външния двор, имаше галерия срещу галерия на третия етаж.
4 И пред стаите имаше коридор десет лакти широк навътре, - път сто лакти дълъг; и вратите на стаите бяха към север.
5 А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече отколкото от долните и средните етажи на зданието.
6 Защото те бяха на третия етаж, и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова най-горният етаж се стесняваше повече нежели най-долният и средният етаж, почвайки от земята.
7 И на външната стена, която бе от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината бе петдесет лакти.
8 Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти.
9 А под тия стаи, беше входът от изток като се отива към тях от външния двор.
10 Стаите бяха в дебелината на дворовата стена към изток, пред отделеното място, и пред зданието.
11 И коридорът пред тях беше на глед като коридора пред стаите, които бяха към север; имаха еднаква дължина и широчина; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според техните врати.
12 И като имаше врати на стаите, които бяха към юг, така имаше и врата гдето почваше коридорът, коридорът право срещу стената към изток като се влиза в тях.
13 Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; защото мястото е свето.
14 Когато свещениците влизат в храма, да не излизат от светото място във външния двор, но там да слагат дрехите, с които служат, защото са свети; а когато обличат други дрехи, тогава да се приближават при онова, което принадлежи на людете.
15 А като свърши измерванията на дома отвътре, изведе ме през портата, която гледа към изток, и измери дома околовръст.
16 Като измери източната страна с тръстикова мярка, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка.
17 Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка.
18 Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.
19 После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.
20 Измери го от четирите страни. Имаше и стена околовръст, дълга петстотин тръстики и широка петстотин тръстики, за да отделя светото от несветото място.