1 Летописи /1 Chronicles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

глава 3

А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил {В 2 Цар. 3:
3 Хилеав.}, от кармилката Авигея;
2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;
3 петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,
4 Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.
5 А тия му се родиха в Ерусалим: Сама {В 2 Цар. 5:14, Самуа.}, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила {В 2 Цар. 11:3, Елиам.};
6 и Евар, Елисама {В 2 Цар. 5:15, Елисуа.}, Елифалет,
7 Ногах, Нефес, Яфия,
8 Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;
9 всички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.
10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;
11 негов син, Иорам; негов син, Охозия {В 2 Лет. 21:17, Иоахаз.}; негов син, Иоас;
12 негов син, Амасия; негов син, Азария {В 4 Цар. 15:30, Озия.}; негов син, Иотам;
13 негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия;
14 негов син, Амон; негов син Иосия.
15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.
16 А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.
17 А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,
18 и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,
20 и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.
21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
22 А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.
23 А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.
24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.