Левит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0:00
0:00

глава 8

Господ още говори на Моисея, казвайки:
2 Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, юнеца на приноса за грях, двата овена и коша с безквасните;
3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.
4 И Моисей стори според както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане.
5 Тогава рече Моисей на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим.
6 Моисей, прочее, доведе Аарона и синовете му и ги изми с вода.
7 После го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, тури му ефода, препаса го с препаската на ефода и го стегна с нея.
8 Тогава му тури нагръдника, и в нагръдника положи Урима и Тумима.
9 Положи и митрата на главата му, и отпреде на митрата закачи златната плочица, сиреч, светия венец, според както Господ бе заповядал на Моисея.
10 След това Моисей взе мирото за помазване и, като помаза скинията и всичко в нея, освети ги.
11 С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети.
12 Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети.
13 После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.
14 След това приведе юнеца на приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на принесения за грях юнец.
15 И закла го; и Моисей взе кръвта и с пръста си тури я на роговете на олтара наоколо та очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара; така го освети, за да направи умилостивение за него.
16 После взе всичката тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроба, и двата бъбрека с тлъстината им, и Моисей ги изгори на олтара.
17 А юнеца, кожата му, месото му и изверженията му изгори на огън вън от стана, според както Господ бе заповядал на Моисея.
18 След това приведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.
19 И закла го; и Моисей поръси олтара наоколо с кръвта.
20 И насече овена на късове; и Моисей изгори главата, късовете и тлъстината.
21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и Моисей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън Господу, според както Господ беше заповядал на Моисея.
22 Тогава приведе другия овен, овенът на посвещаването; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.
23 И закла го; и Моисей взе от кръвта му и тури я на края на дясното ухо на Аарона, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.
24 Приведе и Аароновите синове; и Моисей тури от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка, и на палеца на дясната им нога; и с кръвта Моисей поръси олтара наоколо.
25 После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им, и дясното бедро;
26 взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло и една кора, та ги тури на тлъстината и на дясното бедро;
27 и като тури всичко това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, подвижи ги за движим принос пред Господа.
28 После Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещаване за благоухание; това беше жертва чрез огън Господу.
29 Моисей взе и гърдите та ги подвижи за движим принос пред Господа; това беше Моисеевият дял от овена на посвещаването, според както Господ беше заповядал на Моисея.
30 После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му, с него: така освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.
31 Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане, и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещаването, както ми биде заповядано, когато Господ ми рече: Аарон и синовете му да ги ядат.
32 А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня.
33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане за седем дена, преди да са се изпълнили дните на посвещаването ви; защото през седем дена ще става посвещаването ви.
34 Според както Господ заповяда да се върши, така и е било извършено днес, за да стане умилостивение за вас.
35 И през тия седем дена да седите при входа на шатъра за срещане, денем и нощем, та да пазите Господните заръчвания, за да не умрете; защото така ми биде заповядано.
36 И Аарон и синовете му извършиха всичко що Господ заповяда чрез Моисея.