Изход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0:00
0:00

глава 37

И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.
2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато, и направи му златен венец наоколо.
3 И изля за него четири златни колелца за четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.
4 Направи и върлини от ситимово дърво и обкова ги със злато.
5 И провря върлините през колелцата от страните на ковчега за да се носи ковчегът.
6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.
7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището,
8 един херувим на единия край, и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края.
9 И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите.
10 И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.
11 Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.
12 Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.
13 И изля за нея четири златни колелца, и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й нозе.
14 До самия перваз бяха колелцата, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.
15 Направи върлините от ситимово дърво, и обкова ги със злато, за да се носи трапезата с тях.
16 И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, темянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за употреба при възлиянията.
17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.
18 Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника, от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.
19 На единия клон имаше три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника.
20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.
21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, под вторите два клона една топчица и под третите два клона една топчица.
22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.
25 И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него.
26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.
27 А под венеца му му направи две златни колелца, близо при двата му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях.
28 Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги със злато.
29 И направи светото миро за помазване, и чистия благоуханен темян, според изкуството на мироварец.