Kinh Thánh

- Vietnamese Holy Bible

Nếu sử dụng một thiết bị Android hoặc Apple (IOS) xin vui lòng tải về và sử dụng ứng dụng Kinh Thánh của chúng tôi để đọc và lắng nghe Kinh Thánh bằng tiếng Anh và tiếng Việt (và 35 ngôn ngữ khác):

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes