Zor zamanlarda hayatta kalma


 • RAB'bin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.
  1 Krallar 17:16
 • Kıtlıkta ölümden, Savaşta kılıçtan seni O koruyacak.
  Eyüp 5:20
 • RAB ezilenler için bir sığınak, Sıkıntılı günlerde bir kaledir. Seni tanıyanlar sana güvenir, Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.
  Mezmurlar 9:9, 10
 • RAB yetkinlerin her gününü gözetir, Onların mirası sonsuza dek sürecek. Kötü günde utanmayacaklar, Kıtlıkta karınları doyacak.
  Mezmurlar 37:18, 19
 • Gençtim, ömrüm tükendi, Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, Soyunun ekmek dilendiğini.
  Mezmurlar 37:25
 • Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, Dağlar denizlerin bağrına devrilse, Sular kükreyip köpürse, Kabaran deniz dağları titretse bile.
  Mezmurlar 46:1-3
 • Ey halkım, her zaman O'na güven, İçini dök O'na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.
  Mezmurlar 62:8
 • "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için, "Tanrım'dır, O'na güvenirim."
  Mezmurlar 91:2
 • RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye. İstediler, bıldırcın gönderdi, Göksel ekmekle doyurdu karınlarını. Kayayı yardı, sular fışkırdı, Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
  Mezmurlar 105:39-41
 • "'Susamış toprağı sulayacak, Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine Ruhum'u dökecek, Soyunu kutsayacağım.
  Yeşaya 44:3
 • Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? "Öyleyse, 'Ne yiyeceğiz?' 'Ne içeceğiz?' ya da 'Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın.
  Matta 6:30, 31
 • Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi: "Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, Kasaplık koyun sayılıyoruz." Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.
  Romalılara 8:35-39
 • Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz.
  2 Korintoslulara 4:8, 9
 • Kadınsa çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı.
  Vahiy 12:6
 • Bulutların içine suları sarar, Bulutlar yırtılmaz onların ağırlığı altında. Dolunayın yüzünü örter, Üstüne bulutlarını serper. Suların yüzeyine sınır çizer Işıkla karanlığın ayrıldığı yerde.
  Eyüp 26:8-10
 • Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, Dağlar denizlerin bağrına devrilse, Sular kükreyip köpürse, Kabaran deniz dağları titretse bile.
  Mezmurlar 46:1-3
 • Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer, Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin.
  Mezmurlar 89:9
 • Yücelerdeki RAB engin suların gürleyişinden, Denizlerin azgın dalgalarından Daha güçlüdür.
  Mezmurlar 93:4
 • Fırtınayı limanlığa çevirdi, Yatıştı dalgalar;
  Mezmurlar 107:29
 • Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.
  Yeşaya 4:6
 • Çünkü onların öfkesi Duvara çarpan sağanak gibi yükselince, Sen yoksulun, sıkıntı içindeki düşkünün kalesi, Sağanağa karşı sığınak, Sıcağa karşı gölgelik oldun.
  Yeşaya 25:4
 • Suların içinden geçerken seninle olacağım, Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni yakmayacak.
  Yeşaya 43:2
 • RAB iyidir, Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.
  Nahum 1:7
 • İsa, "Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?" dediler.
  Matta 8:26, 27
 • Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir.
  Luka 10:19