Bilgelik


 • Onlara, "Yaptıklarınıza dikkat edin" dedi, "Çünkü insan adına değil, yargı verirken sizinle olan RAB adına yargılayacaksınız.
  2 Tarihler 19:6
 • Evet, aklı çağırır, Ona gönülden seslenirsen, RAB korkusunu anlar Ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir. O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 2:3, 5, 6
 • İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir, Ama dilin vereceği yanıt RAB'dendir.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 16:1
 • Kötüler adaletten anlamaz, RAB'be yönelenlerse her yönüyle anlar.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 28:5
 • RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak. RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
  Yeşaya 11:2, 3
 • Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.
  Daniel 1:17
 • İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir.
  Yakub'un 1:5
 • Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır.
  Mezmurlar 143:8
 • Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım'sın benim. Senin iyi Ruhun Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.
  Mezmurlar 143:10, 11
 • Özdeyişlerle benzetmeleri, Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için Bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın, Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 1:5
 • Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur, Bilge kişiyse öğüde kulak verir.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 12:15
 • Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 15:22
 • Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki, Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 19:20
 • Tasarılarını danışarak yap, Yöntemlere uyarak savaş.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 20:18
 • Savaşmak için yöntem, Zafer kazanmak için birçok danışman gerekli.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 24:6
 • Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun."
  Yuhanna 7:24
 • Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur.
  Yakub'un 3:17
 • Her suçlama iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır.
  2 Korintoslulara 13:1