Bağlı sadece Tanrı


 • Musa, "Korkmayın!" dedi, "Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlılar'ı bir daha hiç görmeyeceksiniz. RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter."
  Yasa'nın Tekrarı 20:1
 • "Düşmanlarınızla savaşmaya gittiğinizde, atlar, savaş arabaları ve sizden daha kalabalık bir ordu görürseniz onlardan korkmayın. Sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB sizinledir.
  Mısır'dan Çıkış 14:13, 14
 • RAB'bin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma."
  Yasa'nın Tekrarı 31:8
 • Biriniz bin kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız RAB, size söylediği gibi, yerinize savaşacak.
  Yeşu 23:10
 • RAB sadık kullarının adımlarını korur, Ama kötüler karanlıkta susturulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.
  1 Samuel 2:9
 • Çünkü gerek çoklukta, gerekse azlıkta RAB'bin zafere ulaştırmasına engel yoktur."
  1 Samuel 14:6
 • Bütün bu topluluk RAB'bin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten RAB'bindir! O sizi elimize teslim edecek."
  1 Samuel 17:47
 • "Güçlü ve yürekli olun! Asur Kralı'ndan ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür. Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız RAB'dir." Yahuda Kralı Hizkiya'nın bu sözleri halka güven verdi.
  2 Tarihler 32:7, 8
 • Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, Kaymadı ayaklarım.
  Mezmurlar 17:5
 • Beni haklı çıkar, ya RAB, Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; Sarsılmadan RAB'be güvendim.
  Mezmurlar 26:1
 • Yardım et bize düşmana karşı, Çünkü boştur insan yardımı.
  Mezmurlar 60:11
 • Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul, Çünkü umudum O'ndadır.
  Mezmurlar 62:5
 • Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte. Gittikçe güçlenir, Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.
  Mezmurlar 84:5, 7
 • Kötü haberden korkmaz, Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir. Gözü pektir, korku nedir bilmez, Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.
  Mezmurlar 112:7, 8
 • RAB'be sığınmak İnsana güvenmekten iyidir.
  Mezmurlar 118:8
 • Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır.
  Mezmurlar 143:8
 • RAB'be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5, 6
 • "Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.
  Yeşaya 30:15
 • Bunun üzerine şöyle dedi: "RAB Zerubbabil'e, 'Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın' diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
  Zekeriya 4:6
 • Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.
  Yuhanna 15:5
 • Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.
  1Yuhanna 5:4