Dinlenme ve tatil


 • Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Mezmurlar 3:5
 • Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya RAB, Güvenlik içinde tutarsın beni. Mezmurlar 4:8
 • Ne gecenin dehşetinden korkarsın, Ne gündüz uçan oktan, Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, Ne de öğleyin yok eden kırgından. Mezmurlar 91:5
 • Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. Mezmurlar 127:2
 • Korkusuzca yatar, Tatlı tatlı uyursun. Süleyman'ın Özdeyişleri 3:24
 • Az yesin, çok yesin işçi rahat uyur, Ama zenginin malı zengini uyutmaz. Vaiz 5:12
 • Doğru kişi esenliğe kavuşur, Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur. Yeşaya 57:2
 • "Sözünü tutup halkı İsrail'e esenlik veren RAB'be övgüler olsun. Kulu Musa aracılığıyla verdiği iyi sözlerin hiçbiri boşa çıkmadı. 1 Krallar 8:56
 • Güven duyarsın, çünkü umudun olur, Çevrene bakıp güvenlik içinde yatarsın. Eyüp 11:18
 • Doğru kişi esenliğe kavuşur, Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur. Yeşaya 57:2
 • "Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü* çiğnemezseniz, Şabat Günü'ne 'Zevkli, RAB'bin kutsal gününe 'Onurlu derseniz, Kendi yolunuzdan gitmez, Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, O günü yüceltirseniz, RAB'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum." Bunu söyleyen RAB'dir. Yeşaya 58:13:14
 • Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. 1 Korintoslulara 10:31
 • Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü* rahatı kalıyor. Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, O'nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. İbranilere 4:9, 10