Abort


 • Du skall icke dräpa.
  5 Mosebok 5:17
 • Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.
  Psaltaren 139:16
 • Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
  1 Mosebok 1:27
 • Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.
  Psaltaren 127:3
 • Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
  Psaltaren 139:13-15
 • Han som skapade mig skapade ju och dem i moderlivet, han, densamme, har berett dem i modersskötet.
  Job 31:15
 • "Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken."
  Jeremia 1:5