Abort


  • Du skall icke dräpa. 5 Mosebok 5:17
  • Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Psaltaren 139:16
  • Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mosebok 1:27
  • Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön. Psaltaren 127:3
  • Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Psaltaren 139:13-15
  • Han som skapade mig skapade ju och dem i moderlivet, han, densamme, har berett dem i modersskötet. Job 31:15
  • "Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken." Jeremia 1:5