понос


 • Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole; jer je Gospod Bog koji sve zna, i on udešava namere. 1. Samuelova 2:3
 • Kad dodje oholost, dodje i sramota; a u smernih je mudrost Poslovice 11:2
 • Od oholosti biva samo svadja, a koji primaju savet, u njih je mudrost. Poslovice 13:10
 • Gospod raskopava kuću ponositima, a medju udovici utvrdjuje. Poslovice 15:25
 • Smernosti i strahu Gospodnjem plata je bogatstvo i slava i život. Poslovice 22:4
 • Oholost ponižuje čoveka, a ko je smeran duhom, dobija slavu. Poslovice 29:23
 • Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne. 1. Korinćanima 10:12
 • Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas. Jakovljeva 4:10
 • liJer svaki koji se podiže, poniziće se; a koji se ponižuje, podignuće se. Luki 14:11
 • A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, Krotost, uzdržanje; na to nema zakona. Galaćanima 5:22, 23
 • Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugog većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih. Jer ovo da se misli medju vama šta je i u Hristu Isusu, Filipljanima 2:35
 • Mrzak je Gospodu ko je god ponositog srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć. Poslovice 16:5
 • Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast. Poslovice 16:18
 • Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti. Poslovice 16:25
 • Pred propast podiže se srce čoveka, a pre slave ide smernost. Poslovice 18:12
 • A On daje veću blagodat. Jer govori:Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat. Jakovljeva 4:6
 • Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim. Psalmi 25:9
 • Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte medju sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat. Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dodje vreme. Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas. 1. Petrova 5:57
 • A car Izrailjev odgovori i reče:Kažite:Neka se hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje. 1. Kraljevima 20:11
 • Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod. Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnog i na onog ko je skrušenog duha i ko drhće od moje reči. Isaija 66:2