Пороци - Vice


 • I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
  Efežanima 5:18
 • Jer je pisano:Tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koleno, i svaki jezik slaviće Boga. Tako će, dakle, svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe.
  Rimljanima 14:11, 12
 • Molim vas, dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo. I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
  Rimljanima 12:1, 2
 • Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstvo Božije? Ne varajte se:ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstvo Božije neće naslediti. I ovakvi bejaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg.
  1. Korinćanima 6:9-11
 • Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da šta ovlada mnome.
  1. Korinćanima 6:12
 • Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem. Da ne caruje, dakle, greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim; Niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde; nego dajte sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih, i ude svoje Bogu za oružje pravde.
  Rimljanima 6:11-13
 • Ako vas, dakle, Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.
  Jovanu 8:36
 • Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar.
  Poslovice 20:1
 • Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.
  Poslovice 28:13
 • Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
  1 Jovanoba 1:8, 9
 • A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
  Galaćanima 5:22, 23
 • Drugo iskušenje ne dodje na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti.
  1. Korinćanima 10:13
 • Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji?
  1. Korinćanima 6:19
 • Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.
  1. Timoteju 5:23
 • Da ostalo vreme života u telu ne živi više željama čovečijim, nego volji Božijoj. Jer je dosta što smo proteklo vreme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijenju i bogomrskim neznaboštvima. Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas. Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima. Zato se i mrtvima propovedi jevandjelje, da prime sud po čoveku telom, a po Bogu da žive duhom. A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trezni u molitvama.
  1. Petrova 4:27