одвојеност


 • A prozva se i Mispa, jer reče Lavan:Neka Gospod gleda izmedju mene i tebe, kad ne uzmožemo videti jedan drugog.
  Postanak 31:49
 • Molih se za ovo dete, i ispuni mi Gospod molbu moju, za šta sam Ga molila. Zato i ja dajem njega Gospodu, dokle je god živ, da je dat Gospodu. I pokloniše se onde Gospodu.
  1. Samuelova 1:27, 28
 • Da podjem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me.
  Psalmi 23:4
 • Jer otac moj i mati moja ostaviše me; ali Gospod neka me prihvati.
  Psalmi 27:10
 • Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca, i pomaže onima koji su smernog duha.
  Psalmi 34:18
 • Isceljuje one koji su skrušenog srca, i leči tuge njihove;
  Psalmi 147:3
 • Mnoga voda ne može ugasiti ljubavi, niti je reke potopiti. Da ko daje sve imanje doma svog za tu ljubav, osramotio bi se.
  Pesma nad pesmama 8:7
 • Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.
  Jovanu 14:18
 • Jer mislim da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti.
  Rimljanima 8:18
 • Koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas same Bog utešava.
  2. Korinćanima 1:4
 • No šta mi beše dobitak ono primih za štetu Hrista radi. Jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svog, kog radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,
  Filipljanima 3:7, 8
 • Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu;
  1. Solunjanima 4:13
 • Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nadje na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
  1. Petrova 1:7
 • Jer vam je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primite obećanje.
  Jevrejima 10:36