Тешка времена


 • Brašno se iz zdele ne potroši niti ulja u krčagu nesta po reči Gospodnjoj, koju reče preko Ilije.
  1. Kraljevima 17:16
 • U gladi izbaviće te od smrti i u ratu od mača.
  Jov 5:20
 • Gospod je utočište ubogome, utočište u nevolji. U Tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji Te traže, Gospode!
  Psalmi 9:9, 10
 • Zna Gospod dane bezazlenima, i deo njihov traje doveka. Neće se postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
  Psalmi 37:18, 19
 • Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba.
  Psalmi 37:25
 • Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomestila, i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih;
  Psalmi 46:13
 • Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.
  Psalmi 62:8
 • Govori Gospodu:Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kog se uzdam.
  Psalmi 91:2
 • Razastre im oblak za pokrivač, i oganj da svetli noću. Moliše, i posla im prepelice, i hlebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, reke protekoše po suvoj pustinji.
  Psalmi 105:39-41
 • Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suvu zemlju, izliću Duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje.
  Isaija 44:3
 • A kad travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni? Ne brinite se dakle govoreći:Šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odenuti?
  Mateju 6:30, 31
 • Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač? Kao što stoji napisano: Za Tebe nas ubijaju vas dan, drže nas kao ovce koje su za klanje. Ali u svemu ovome pobedjujemo Onog radi koji nas je ljubio. Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni andjeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.
  Rimljanima 8:35-39
 • U svemu imamo nevolje, ali nam se ne dosadjuje; zbunjeni smo, ali ne gubimo nadu; Progone nas, ali nismo ostavljeni; obaljuju nas, ali ne ginemo.
  2. Korinćanima 4:8, 9
 • A žena pobeže u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvesta i šezdeset dana.
  Apokalipsa 12:6
 • Zavezuje vode u oblacima svojim, i ne prodire se oblak pod njima. Drži presto svoj, razapinje oblak svoj nad njim. Medju je postavio oko vode dokle ne bude kraj svetlosti i mraku.
  Jov 26:810
 • Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomestila, i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih;
  Psalmi 46:13
 • Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, Ti ih ukroćavaš.
  Psalmi 89:9
 • Od hujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silniji je na visini Gospod.
  Psalmi 93:4
 • On obraća vetar u tišinu, i vali njihovi umuknu.
  Psalmi 107:29
 • I biće koliba, da senom zaklanja danju od vrućine i da bude utočište i zaklon od poplave i od dažda
  Isaija 4:6
 • Jer si bio krepost ubogom, krepost siromahu u nevolji njegovoj, utočište od poplave, zaklon od žege, jer je gnev nasilnički kao poplava koja obaljuje zid.
  Isaija 25:4
 • Kad podješ preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti; kad podješ kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti.
  Isaija 43:2
 • Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u Nj.
  Nahum 1:7
 • I reče im:Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši zapreti vetrovima i moru, i postade tišina velika. A ljudi čudiše se govoreći:Ko je Ovaj da Ga slušaju i vetrovi i more?
  Mateju 8:26, 27
 • Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi.
  Luki 10:19