зависи


 • A Mojsije reče narodu:Ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste videli danas, nećete ih nikada više videti do veka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete ćutati.
  Izlazak 14:13, 14
 • Kad odeš na vojsku na neprijatelja svog i vidiš konje i kola i narod veći od sebe, nemoj se uplašiti od njih, jer je s tobom Gospod Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje misirske.
  Ponovljeni Zakon 20:1
 • A Mojsije reče narodu:Ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste videli danas, nećete ih nikada više videti do veka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete ćutati.
  Ponovljeni Zakon 31:8
 • Jedan čovek izmedju vas goniće hiljadu, jer Gospod Bog vaš vojuje za vas, kao što vam je rekao.
  1sus Navin 23:10
 • Sačuvaće noge milih svojih, a bezbožnici će umuknuti u mraku; jer svojom snagom neće čovek nadjačati.
  1. Samuelova 2:9
 • I Jonatan reče momku koji mu nošaše oružje:Hajde da otidemo k straži tih neobrezanih; može biti da će nam učiniti šta Gospod, jer Gospodu ne smeta izbaviti s množinom ili s malinom.
  1. Samuelova 14:6
 • I znaće sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem ni kopljem, jer je rat Gospodnji, zato će vas dati nama u ruke.
  1. Samuelova 17:47
 • Budite slobodni i hrabri, ne bojte se i ne plašite se cara asirskog ni svega mnoštva što je s njim, jer je s nama veći nego s njim. S njim je mišica telesna a s nama je Gospod Bog naš da nam pomogne i da bije naše bojeve. I narod se osloni na reči Jezekije cara Judinog.
  2. Dnevnika 32:7, 8
 • Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji.
  Psalmi 17:5
 • Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam; neću se pokolebati.
  Psalmi 26:1
 • Daj nam pomoć u teskobi. A obrana je čovečija uzalud.
  Psalmi 60:11
 • Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u Njemu nada moja.
  Psalmi 62:5
 • Blago onima kojima je sila u Tebi, i kojima su u srcu putevi Tvoji! Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu. . They go from strength to strength,
  Psalmi 84:5, 7
 • Ne boji se zlog glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda. Utvrdjeno je srce njegovo, neće se pobojati, i videće kako padaju neprijatelji njegovi.
  Psalmi 112:7, 8
 • Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka;
  Psalmi 118:8
 • Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju.
  Psalmi 143:8
 • Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. 6 Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje.
  Poslovice 3:5, 6
 • Jer ovako govori Gospod Gospod, Svetac Izrailjev:Ako se povratite i budete mirni, izbavićete se, u miru i uzdanju biće sila vaša; ali vi nećete.
  Isaija 30:15
 • A on odgovori i reče mi govoreći:To je reč Gospodnja Zorovavelju:ne silom ni krepošću nego Duhom mojim, veli Gospod nad vojskama.
  Zaharija 4:6
 • Ja sam čokot a vi loze; i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.
  Jovanu 15:5
 • Jer svaki koji je rodjen od Boga pobedjuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.
  1Jovanu 5:4