Мудрост


 • Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj. Psalmi 5:8
 • Pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim. Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si Ti Bog spasenja mog, Tebi se nadam svaki dan. Psalmi 25:4, 5
 • Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim. Psalmi 25:9
 • Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi onih koji me vrebaju. Psalmi 27:11
 • Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi. Psalmi 32:8
 • Gospod utvrdjuje korake svakog čoveka i mio Mu je put njegov. Psalmi 37:23
 • Po svojoj volji vodiš me, i posle ćeš me odvesti u slavu. Psalmi 73:24
 • Otvori oči moje, da bih video čudesa zakona Tvog; Psalmi 119:18
 • Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj. Psalmi 119:105
 • Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste. Psalmi 119:130
 • Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Psalmi 143:8
 • Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje. Poslovice 3:5, 6
 • Kuda god podješ, vodiće te; kad zaspiš, čuvaće te; kad se probudiš, razgovaraće te; Poslovice 6:22
 • I uši će tvoje slušati reč iza tebe gde govori:To je put, idite njim, ako biste svrnuli nadesno ili nalevo. Isaija 30:21
 • I vodiću slepe putem koji nisu znali; vodiću ih stazama koje nisu znali; obratiću pred njima mrak u svetlost i šta je neravno u ravno. To ću im učiniti, i neću ih ostaviti. Isaija 42:16
 • Gospod Gospod dade mi jezik učen da umem progovoriti zgodnu reč umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici. Isaija 50:4
 • Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu tvoju na suši, i kosti tvoje krepiće, i bićeš kao vrt zaliven i kao izvor kome voda ne presiše. Isaija 58:11
 • Znam, Gospode, da put čovečji nije u njegovoj vlasti niti je čoveku koji hodi u vlasti da upravlja koracima svojim. Jeremija 10:23
 • Ići će plačući, i s molitvama ću ih dovesti natrag; vodiću ih pokraj potoka pravim putem, na kome se neće spoticati; jer sam Otac Izrailju, i Jefrem je prvenac moj. Jeremija 31:9
 • Jer po veri živimo, a ne po gledanju. 2. Korinćanima 5:7
 • Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca. Jevrejima 4:12
 • I reče sudijama:Gledajte šta ćete raditi, jer nećete suditi za čoveka nego za Gospoda, koji je s vama kad sudite. 2. Dnevnika 19:6
 • Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj, Tada ćeš razumeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš. Jer Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum. Poslovice 2:3, 5, 6
 • Čovek sprema srce, ali je od Gospoda šta će jezik govoriti. Poslovice 16:1
 • Zli ljudi ne razumeju šta je pravo; a koji traže Gospoda, razumeju sve. Poslovice 28:5
 • I na Njemu će počivati Duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg. I mirisanje će Mu biti u strahu Gospodnjem, a neće suditi po vidjenju svojih očiju, niti će po čuvenju svojih ušiju karati. Isaija 11:2, 3
 • I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti; a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. Daniel 1:17
 • Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se; Jakovljeva 1:5
 • Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Psalmi 143:8
 • Nauči me Tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj; duh Tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svog, Gospode, oživi me, po pravdi svojoj izvedi iz muke dušu moju. Psalmi 143:10, 11
 • Mudar će slušati i više će znati, i razuman će steći mudrost, Poslovice 1:5
 • Bezumniku se čini prav put njegov; ali ko sluša savet, mudar je. Poslovice 12:15
 • Namere se rasipaju kad nema saveta, a tvrdo stoje gde je mnogo savetnika. Poslovice 15:22
 • Slušaj savet i primaj nastavu, da posle budeš mudar. Poslovice 19:20
 • Misli se utvrdjuju savetom; zato razumno ratuj. Poslovice 20:18
 • Jer mudrim savetom ratovaćeš, i izbavljenje je u mnoštvu savetnika. Poslovice 24:6
 • Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite. Jovanu 7:24
 • A koja je premudrost odozgo ona je najpre čista, a potom mirna, krotka, pokorna, puna milosti i dobrih plodova, bez hatera, i nelicemerna. Jakovljeva 3:17
 • Ovo treći put idem ka vama; u ustima dva ili tri svedoka ostaće svaka reč. 2. Korinćanima 13:1