борити за вас


  • A Mojsije reče narodu:Ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste videli danas, nećete ih nikada više videti do veka. Izlazak 14:13
  • Gospode! Budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me. Psalmi 35:1
  • Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože Mu desnica Njegova i sveta mišica Njegova. Psalmi 98:1
  • Recite onima kojima se srce uplašilo:Ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašeg; osveta ide, plata Božja, sam ide, i spašće vas. Isaija 35:4
  • I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka. Amin. 2. Timoteju 4:18
  • Tako da smemo govoriti:Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovek? Jevrejima 13:6
  • Koji tvori greh od djavola je, jer djavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela djavolja. 1Jovanu 3:8
  • I oni ga pobediše krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva svog, i ne mariše za život svoj do same smrti. Apokalipsa 12:11