поштење


 • Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim,
  Kološanima 3:9
 • A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tome šta je dobro pred svim ljudima.
  Rimljanima 12:17
 • I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima.
  2. Korinćanima 8:21
 • Lažna su merila mrska Gospodu, a prava mera ugodna Mu je. Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova.
  Poslovice 11:1, 3
 • Zlome je zamka u grehu usana njegovih, a pravednik izlazi iz teskobe.Ko govori istinu, javlja šta je pravo, a lažni svedok prevaru.
  Poslovice 12:13, 17
 • Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.
  Poslovice 28:13
 • Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.
  Jakovljeva 5:16
 • Nego se odrekosmo tajnog srama da ne živimo u lukavstvu, niti da izvrćemo reč Božiju, nego javljanjem istine da se pokažemo svakoj savesti čovečijoj pred Bogom.
  2. Korinćanima 4:2