поштење


  • Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim, Kološanima 3:9
  • A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tome šta je dobro pred svim ljudima. Rimljanima 12:17
  • I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima. 2. Korinćanima 8:21
  • Lažna su merila mrska Gospodu, a prava mera ugodna Mu je. Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova. Poslovice 11:1, 3
  • Zlome je zamka u grehu usana njegovih, a pravednik izlazi iz teskobe.Ko govori istinu, javlja šta je pravo, a lažni svedok prevaru. Poslovice 12:13, 17
  • Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost. Poslovice 28:13
  • Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći. Jakovljeva 5:16
  • Nego se odrekosmo tajnog srama da ne živimo u lukavstvu, niti da izvrćemo reč Božiju, nego javljanjem istine da se pokažemo svakoj savesti čovečijoj pred Bogom. 2. Korinćanima 4:2