Стварање света против еволуције


 • U početku stvori Bog nebo i zemlju.
  Postanak 1:1
 • Potom reče Bog: Neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.
  Postanak 1:20
 • I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro;
  Postanak 1:21
 • Potom reče Bog: Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako.
  Postanak 1:24
 • Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.
  Postanak 1:26
 • I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.
  Postanak 1:27
 • A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovek duša živa.
  Postanak 2:7
 • Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
  Izlazak 20:11
 • Zapitaj stoku, naučiće te; ili ptice nebeske, kazaće ti. Ili se razgovori sa zemljom, naučiće te, i ribe će ti morske pripovediti. Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila?
  Jov 12:7-9
 • Divno Bog grmi glasom svojim, čini stvari velike, da ih ne možemo razumeti.
  Jov 37:5
 • Gore nose mu piću, i sve zverje poljsko igra se onde. U hladu leže, u gustoj trsci i glibu. Granata drveta zaklanjaju ga senom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima. Gle, ustavlja reku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom.
  Jov 40:15-18
 • Sever i jug Ti si stvorio, Tavor i Ermon o Tvom se imenu raduje.
  Psalmi 89:12
 • Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog.
  Psalmi 90:2
 • Pošalješ duh svoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji.
  Psalmi 104:30
 • Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovedi i stvoriše se. .
  Psalmi 148:5
 • Ovako govori Bog Gospod, koji je stvorio nebesa i razapeo ih, koji je rasprostro zemlju i šta ona radja, koji daje disanje narodu što je na njoj i duh onima što hode po njoj:
  Isaija 42:5
 • Koji pravim svetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.
  Isaija 45:7
 • Ja sam načinio zemlju i čoveka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovest.
  Isaija 45:12
 • Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugog.
  Isaija 45:18
 • Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i šta je pre bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.
  Isaija 65:17
 • Nije li nam svima jedan Otac? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto neveru činimo jedan drugom skvrneći zavet otaca svojih?
  Malahija 2:10
 • A u početku stvorenja, muža i ženu, stvorio ih je Bog.
  Marku 10:6
 • Jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, i neće ni biti.
  Marku 13:19
 • Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.
  Jovanu 1:3
 • Jer šta se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše Ga kao Boga niti Mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamne nerazumno srce njihovo. Kad se gradjahu mudri, poludeše, I pretvoriše slavu večnog Boga u obličje smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova. Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu, da se pogane telesa njihova medju njima samima; Koji pretvoriše istinu Božiju u laž, i većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca, koji je blagosloven va vek. Amin.
  Rimljanima 1:20-25
 • Jer čekanje tvari čeka da se jave sinovi Božiji. Jer se tvar pokori propadljivosti (ne od svoje volje nego za volju onog koji je pokori) na nadu, Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave dece Božije. Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama do sad.
  Rimljanima 8:19-22
 • Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.
  1 Korinćanima 11:9
 • Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.
  Efežanima 2:10
 • Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
  Kološanima 1:16
 • Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
  Kološanima 2:8
 • I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao:
  Kološanima 3:10
 • Koji zabranjuju ženiti se, i zapovedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vernima i onima koji poznaše istinu.
  1 Timoteju 4:3
 • I opet: Ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su dela ruku Tvojih:
  Jevrejima 1:10
 • Vera je, pak, tvrdo čekanje onog čemu se nadamo, i dokazivanje onog što ne vidimo. Jer u njoj stari dobiše svedočanstvo. Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.
  Jevrejima 11:1-3
 • I ovo znajte najpre da će u poslednje dane doći rugači koji će živeti po svojim željama, I govoriti: Gde je obećanje dolaska njegovog? Jer otkako oci pomreše sve stoji tako od početka stvorenja. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božijom reči. Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe.
  2 Petrova 3:3-6
 • I andjelu laodikijske crkve napiši: Tako govori Amin, Svedok Verni i Istiniti, Početak stvorenja Božijeg:
  Apokalipsa 3:14
 • Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve, i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je.
  Apokalipsa 4:11
 • I zakle se Onim koji živi va vek veka, koji sazda nebo i šta je na njemu, i zemlju i šta je na njoj, i more i šta je u njemu, da vremena već neće biti;
  Apokalipsa 10:6
 • I videh drugog andjela gde leti posred neba, koji imaše večno jevandjelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dodje čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.
  Apokalipsa 14:6-7