Cтрах


 • Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim? Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba; sklonio bi me pod krovom šatora svog; na kamenu goru popeo bi me.
  Psalmi 27:1, 5
 • Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.
  Psalmi 34:4
 • Ali ko me sluša boraviće bezbrižno, i biće na miru ne bojeći se zla.
  Poslovice 1:33
 • Recite onima kojima se srce uplašilo:Ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašeg; osveta ide, plata Božja, sam ide, i spašće vas.
  Isaija 35:4
 • Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti, i podupreću te desnicom pravde svoje.
  Isaija 41:10
 • Jer ne primiste duh ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duh posinački, kojim vičemo:Ava, Oče!
  Rimljanima 8:15
 • Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
  1. Timoteju 1:7
 • Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomestila, i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih;
  Psalmi 46:13
 • Kad me je strah, jer se u Tebe uzdam. Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?
  Psalmi 56:3, 4
 • Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju, Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.
  Psalmi 91:5, 6
 • Kad ležeš, nećeš se plašiti, i kad počivaš, sladak će ti biti san.
  Poslovice 3:24
 • Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod.
  Jeremija 1:8
 • U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
  1 Jovanova 4:18
 • Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate. Jer On reče:Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti; Tako da smemo govoriti:Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovek?
  Jevrejima 13:5, 6
 • Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji.
  Jovanu 14:27
 • Budući, pak, da deca imaju telo i krv, tako i On uze deo u tome, da smrću satre onog koji ima državu smrti, to jest djavola; I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
  Jevrejima 2:14, 15