Реч


  • U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca. Jovanu 1:1, 14
  • A On odgovori i reče:Pisano je:Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Mateju 4:4
  • U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim. Psalmi 119:11
  • Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih. Jovanu 15:3
  • Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste. Psalmi 119:130
  • Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti, i pravo upravlja rečju istine. 1. Timoteju 2:15
  • Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca. Jevrejima 4:12
  • Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su. Jovanu 6:63
  • Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći. Mateju 24:35
  • I budite željni razumnog i pravog mleka, kao novorodjena deca, da o njemu uzrastete za spasenje; 1. Petrova 2:2