Реч


 • U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
  Jovanu 1:1, 14
 • A On odgovori i reče:Pisano je:Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.
  Mateju 4:4
 • U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim.
  Psalmi 119:11
 • Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih.
  Jovanu 15:3
 • Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste.
  Psalmi 119:130
 • Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti, i pravo upravlja rečju istine.
  1. Timoteju 2:15
 • Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca.
  Jevrejima 4:12
 • Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.
  Jovanu 6:63
 • Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.
  Mateju 24:35
 • I budite željni razumnog i pravog mleka, kao novorodjena deca, da o njemu uzrastete za spasenje;
  1. Petrova 2:2