Uczciwość


  • Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego, Kolosan 3:9
  • (Bracia!) nie bądźcie mądrymi sami u siebie; żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Rzymian 12:17
  • Pilnie się starając o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. 2 Koryntian 8:21
  • Waga fałszywa obrzydliwością jest Panu; ale gwichty sprawiedliwe podobają mu się. Szczerość ludzi cnotliwych prowadzi ich; ale przewrotność przestępców potraci ich. Przysłów 11:1, 3
  • W przestępstwie warg upląta się złośnik; ale sprawiedliwy z ucisku wychodzi. Kto mówi prawdę, opowiada sprawiedliwość; ale świadek kłamliwy mówi zdradę. Przysłów 12:13, 17
  • Kto pokrywa przestępstwa swe, nie poszczęści mu się; ale kto je wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostąpi. Przysłów 28:13
  • Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się za drugimi; abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Jakuba 5:16
  • Aleśmy się odrzekli skrytej sromoty, nie obchodząc się chytrze, ani fałszując słowa Bożego; ale objawieniem prawdy zalecając samych siebie u każdego sumienia ludzkiego przed obliczem Bożem. 2 Koryntian 4:2