Wzrostu


 • Pójdźcież synowie, słuchajcie mię; bojaźni Pańskiej was nauczę.
  Psalmówów 34:11
 • Jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieszkę swoję? Gdy się zachowa według słowa twego.
  Psalmówów 119:9
 • Pan wszystko za mię wykona. O Panie! miłosierdzie twoje trwa na wieki; sprawy rąk twoich nie opuścisz.
  Psalmówów 138:8
 • Aby synowie nasi byli jako szczepy rosnące w młodości swojej, a córki nasze, jako kamienie węgielne, wyciosane w budynku kościelnym.
  Psalmówów 144:12
 • Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoje.
  Przysłów 3:1
 • Słuchajcież mię tedy teraz, synowie! albowiem błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie ćwiczenia, nabądźcie rozumu, a nie cofajcie się.
  Przysłów 8:32-33
 • Ćwicz młodego według potrzeby drogi jego; bo gdy się zstarzeje, nie odstąpi od niej.
  Przysłów 22:6
 • A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od Pana, i obfitość pokoju będą mieli synowie twoi.
  Izajasza 54:13
 • A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi:Szymonie Jonaszowy, miłujesz mię więcej niżeli ci? Rzekł mu:Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu:Paśże baranki moje.
  Jana 21:15
 • Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
  2 Tymoteusza 2:22
 • Większej nad tę radości nie mam, jako gdy słyszę, iż dziatki moje chodzą w szczerości.
  3Jana 1:4
 • Bo kogo Pan miłuje, tego karze, a to jako ojciec, który się w synu kocha.
  Przysłów 3:12
 • Kto zawściąga rózgi swej, ma w nienawiści syna swego; ale kto go miłuje, wczas go karze.
  Przysłów 13:24
 • Karz syna swego, póki o nim nadzieja, a zabiegając zginieniu jego niech mu nie folguje dusza twoja.
  Przysłów 19:18
 • Głupstwo przywiązane jest do serca młodego; ale rózga karności oddali je od niego.
  Przysłów 22:15
 • Nie odejmuj od młodego karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze.
  Przysłów 23:13
 • Ojcowie! Nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.
  Kolosan 3:21
 • Który by dom swój dobrze rządził, który by dziatki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością;
  1 Tymoteusza 3:4
 • Czyliście zapamiętali napominania, które wam jako synom mówi:Synu mój, nie lekceważ sobie kaźni Pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany; Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeźli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom; albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeźli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedy jesteście bękartami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich; zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów, abyśmy żyli?
  Hebrajczyków 12:5-9
 • I będziesz je często przypominał synom twoim, i rozmawiał o nich siedząc w domu twym, i będąc w drodze, i kładąc się i wstawając.
  Powtórzonego Prawa 6:7
 • Przestrzegajże, a słuchaj tych wszystkich słów, które ja przykazuję tobie, aby dobrze było tobie, i synom twoim po tobie, aż na wieki, gdy czynić będziesz to, co dobrego i prawego jest przed oczyma Pana, Boga twego.
  Powtórzonego Prawa 12:28
 • Rzekł do nich:Przyłóżcie serca wasze do wszystkich słów, któremi się ja oświadczam przeciwko wam dziś, abyście je przykazywali synom waszym, żeby strzegli i pełnili wszystkie słowa zakonu tego; Albowiem to słowo nie ma być próżne u was, gdyż jest żywotem waszym; i w tem słowie przedłużycie dni na ziemi, do której się przeprawiacie przez Jordan, abyście ją osiedli.
  Powtórzonego Prawa 32:46, 47
 • On mię uczył, powiadając mi:Niech się chwyci powieści moich serce twoje, strzeż przytkazań moich, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
  Przysłów 4:4, 5
 • Sprawiedliwy chodzi w uprzejmości swojej; błogosławieni synowie jego po nim.
  Przysłów 20:7
 • A gdym to oglądał, wstawszy rzekłem do starszych, i do przełożonych, i do innego ludu:Nie bójcie się ich; na Pana wielkiego i straszliwego pamiętajcie, a walczcie za braci waszych, za synów waszych, i za córki wasze, za żony wasze, i za domy was ze.
  Nehemiasza 4:14
 • A wy ojcowie! nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowujcie w karności i w napominaniu Pańskiem.
  Efezjan 6:4
 • A coś słyszał ode mnie przed wieloma świadkami, tegoż się powierz wiernym ludziom, którzy by sposobni byli i inszych nauczać.
  2 Tymoteusza 2:2