Walka o Boga


 • I rzekł Mojżesz do ludu:Nie bójcie się, stójcie, a patrzajcie na wybawienie Pańskie, które wam dziś uczyni; bo Egipczanów, których teraz widzicie, więcej nie oglądacie na wieki
  Wyjścia 14:13
 • Rozpieraj się, Panie! z tymi, którzy się ze mną spierają; a walcz przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie.
  Psalmówów 35:1
 • Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego.
  Psalmówów 98:1
 • Mówcie do zatrwożonych w sercu:Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was.
  Izajasza 35:4
 • A wyrwie mię Pan z każdego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego; któremu chwała na wieki wieków. Amen.
  2 Tymoteusza 4:18
 • Tak abyśmy śmiele mówić mogli:Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek.
  Hebrajczyków 13:6
 • Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie.
  1 Jana 3:8
 • Ale go oni zwyciężyli przez krew Baranka i przez słowa świadectwa swego, a nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci.
  Apokalipsa 12:11