Barn


 • Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt.
  Salmenes 34:11
 • Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.
  Salmenes 119:9
 • Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!
  Salmenes 138:8
 • forat våre sønner må være som planter, høit vokset i sin ungdom, våre døtre som hjørnestolper, hugget som til et slott,
  Salmenes 144:12
 • Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!
  Salomos Ordsprog 3:1
 • Og nu, barn, hør på mig! Salige er de som følger mine veier.33 Hør på min tilrettevisning og bli vise og forakt den ikke!
  Salomos Ordsprog 8:32-33
 • Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.
  Salomos Ordsprog 22:6
 • Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.
  Esaias 54:13
 • Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peters: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Fø mine lam!
  Johannes 21:15
 • Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!
  2 Timoteus 2:22
 • Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.
  3Johannes 1:4
 • For den Herren elsker, ham refser han, som en far refser den sønn han har kjær.
  Salomos Ordsprog 3:12
 • Den som sparer sitt ris, hater sin sønn; men den som elsker ham, tukter ham tidlig.
  Salomos Ordsprog 13:24
 • Tukt din sønn, for det er ennu håp; men la dig ikke drive til å drepe ham!
  Salomos Ordsprog 19:18
 • Dårskap er bundet fast til den unges hjerte; tuktens ris driver den bort.
  Salomos Ordsprog 22:15
 • La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.
  Salomos Ordsprog 23:13
 • I fedre! opegg ikke eders barn, forat de ikke skal tape motet!
  Kolossenserne 3:21
 • en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet
  1 Timoteus 3:4
 • og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham;for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar sig av.Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter?Men er I uten tukt, som alle har fått sin del av, da er I uekte barn, og ikke sønner.Dessuten: våre kjødelige fedre hadde vi til optuktere, og vi hadde ærefrykt for dem; skal vi da ikke meget mere være lydige mot åndenes Fader, så vi får leve?
  Hebreerne 12:5-9
 • Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op.
  5 Mosebok 6:7
 • Akt vel på å lyde alle disse bud som jeg gir dig, forat det må gå dig vel og dine barn efter dig til evig tid, når du gjør det som godt og rett er i Herrens, din Guds øine.
  5 Mosebok 12:28
 • sa han til dem: Akt på alle de ord som jeg idag gjør til et vidne mot eder, og byd eders barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov!For dette er ikke noget tomt ord for eder, men det er eders liv, og ved dette ord skal I leve lenge i det land I nu drar til over Jordan og skal ta i eie.
  5 Mosebok 32:46, 47
 • da lærte han mig og sa til mig: La ditt hjerte holde fast ved mine ord, bevar mine bud, så skal du leve.Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke og vik ikke fra min munns ord!
  Salomos Ordsprog 4:4, 5
 • Den rettferdige vandrer i ustraffelighet; lykkelige er hans barn efter ham.
  Salomos Ordsprog 20:7
 • Og da jeg så dem opstilt, gikk jeg frem og sa til de fornemme og forstanderne og til hele folket: Vær ikke redd dem, tenk på Herren, den store og forferdelige, og strid for eders brødre, eders sønner og døtre, eders hustruer og eders hjem!
  Nehemias 4:14
 • Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!
  Efeserne 6:4
 • og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
  2 Timoteus 2:2