Ærlighet


 • lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger
  Kolossenserne 3:9
 • Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn!
  Romerne 12:17
 • da vi legger vinn på det som er godt, ikke alene i Herrens, men og i menneskers øine.
  2 Korintierne 8:21
 • Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er ham til velbehag.De opriktiges rettsinn leder dem, men de troløses forvendte sinn ødelegger dem.
  Salomos Ordsprog 11:1, 3
 • I lebenes synd ligger en ond snare, men den rettferdige kommer ut av trengsel.Den som er ærlig i sine ord, taler sannhet, men et falskt vidne taler svik.
  Salomos Ordsprog 12:13, 17
 • Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.
  Salomos Ordsprog 28:13
 • Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. -
  Jakobs 5:16
 • men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.
  2 Korintierne 4:2