Ærlighet


  • lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger Kolossenserne 3:9
  • Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! Romerne 12:17
  • da vi legger vinn på det som er godt, ikke alene i Herrens, men og i menneskers øine. 2 Korintierne 8:21
  • Falsk vekt er en vederstyggelighet for Herren, men fullvektige lodder er ham til velbehag.De opriktiges rettsinn leder dem, men de troløses forvendte sinn ødelegger dem. Salomos Ordsprog 11:1, 3
  • I lebenes synd ligger en ond snare, men den rettferdige kommer ut av trengsel.Den som er ærlig i sine ord, taler sannhet, men et falskt vidne taler svik. Salomos Ordsprog 12:13, 17
  • Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet. Salomos Ordsprog 28:13
  • Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. - Jakobs 5:16
  • men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn. 2 Korintierne 4:2