Utholdenhet


 • Du bør nøie kjenne dine fårs utseende; ha omsorg for din buskap!
  Salomos Ordsprog 27:23
 • Og fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene dig;
  Esaias 60:10
 • For så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer og vil spørre efter min hjord og se til den.
  Esekiel 34:11
 • Atter sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!
  Johannes 21:16
 • Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst.
  1 Korintierne 3:6, 7
 • Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!
  1 Korintierne 3:10
 • Har vi sådd for eder de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster eders timelige goder?
  1 Korintierne 9:11
 • Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser.
  2 Korintierne 9:6
 • og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
  2 Timoteus 2:2
 • Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte,
  1 Peters 5:2