Beskyttelse


 • I skal holde mine lover og ta vare på mine bud og holde dem; så skal I bo trygt i landet.
  3 MOSEBOK 25:18
 • Om Benjamin sa han: Herrens elskede er han, trygt bor han hos ham; hele dagen holder han sin hånd over ham -- han hviler mellem hans skuldrer.
  5 MOSEBOK 33:12
 • En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer; han driver fienden bort for dig og sier: Rydd ut!
  5 MOSEBOK 33:27
 • Så la det nu behage dig å velsigne din tjeners hus, så det må bli stående for ditt åsyn til evig tid! For du, Herre, Herre, har talt, og for din velsignelses skyld skal din tjeners hus bli velsignet i all evighet.
  2 SAMUELS 7:29
 • Og David la krigsmannskap i det damaskenske Syria, og syrerne blev Davids tjenere og måtte svare ham skatt. Således hjalp Herren David overalt hvor han drog frem.
  2 SAMUELS 8:6
 • Og jeg var med dig overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for dig, og jeg har latt dig vinne et navn så stort som de størstes på jorden.
  1 KRØNIKEBOK 17:8
 • I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.
  SALMENES 4:8
 • Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.
  SALMENES 16:8
 • For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes. Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn. Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.
  SALMENES 21:7-9
 • Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.
  SALMENES 34:7
 • Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.
  SALMENES 46:1
 • Og kongen skal glede sig i Gud; hver den som sverger ved ham, skal prise sig lykkelig, for løgneres munn skal tilstoppes.
  SALMENES 63:11
 • For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig; intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.
  SALMENES 91:9, 10
 • En sang ved festreisene; av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det; dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.
  SALMENES 127:1
 • Der vil jeg la et horn vokse op for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg klæ i skam, men på ham skal hans krone stråle.
  SALMENES 132:17,18
 • du som gir kongene frelse, som redder David, din tjener, fra det onde sverd.
  SALMENES 144:10
 • For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot fra å fanges.
  SALOMOS ORDSPROG 3:26
 • Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt. .
  SALOMOS ORDSPROG 14:26
 • Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.
  SALOMOS ORDSPROG 18:10
 • Hesten gjøres ferdig for stridens dag, men seieren hører Herren til.
  SALOMOS ORDSPROG 21:31
 • Alt Guds ord er rent; han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.
  SALOMOS ORDSPROG 30:5
 • For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.
  AMOS 3:7
 • Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.
  EFESERNE 6:11, 12