Helbrede


 • Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.
  Salmenes 34:19
 • Er nogen iblandt eder syk, han kalle til sig menighetens eldste, og de skal bede over ham og salve ham med olje i Herrens navn,og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt.Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.
  Jakobs5:14-16
 • Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra deres graver.
  Salmenes 107:20
 • Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede dig; på den tredje dag skal du gå op til Herrens hus.
  II Kongebok 20:5
 • For jeg vil legge forbinding på dig og læge dine sår, sier Herren; for de kaller dig den bortdrevne, Sion som ingen spør efter.
  Jeremias 30:17
 • Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.
  Esaias 40:29
 • Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer,
  Salmenes103:3
 • Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.
  Esaias 53:5
 • og han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge.
  2 Mosebok 15:26
 • Og det skjedde mens de var på veien, at de blev renset.
  Lukas 17:14
 • Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.
  Matteus 10:1
 • Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger;
  Malakias 4:2
 • Og Peters sa til ham: Æneas! Jesus Kristus helbreder dig; stå op og red selv din seng! Og straks stod han op,
  Apostlenes gjerninge 9:34
 • Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.
  Markus 16:17-18
 • og gjør rette stier for eders føtter, forat ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet!
  Hebreerne 12:13
 • Og forat jeg ikke skal ophøie mig av de høie åpenbarelser, er det gitt mig en torn i kjødet, en Satans engel, forat han skal slå mig, så jeg ikke skal ophøie mig.Om denne bad jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig;og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.
  2 Korintierne12:7-9