Kjærlighet


 • Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.
  1 Korintierne 13:13
 • Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.Dette er det største og første bud.Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv.På disse to bud hviler hele loven og profetene.
  Matteus 22:37-40
 • For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
  Johannes 3:16
 • og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.
  1 Peters 4:8
 • På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene.Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham?Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!
  1 Johannes 3:16-18
 • I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.
  1 Johannes 4:7, 8
 • For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
  Galaterne 5:14
 • Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,
  Johannes 14:15
 • Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.
  Matteus 25:40
 • Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.
  Matteus 7:12
 • så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
  Kolossenserne 3:13, 14
 • La alt hos eder skje i kjærlighet!
  1 Korintierne 16:14
 • Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;
  Johannes 15:13
 • Vi elsker fordi han elsket oss først.
  1 Johannes 4:19
 • For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt,hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
  Romerne 8:38, 39
 • Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.
  Johannes 13:34
 • Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.Judas -- ikke Iskariot -- sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden?Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.
  Johannes 14:21-24
 • Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!
  Romerne 12:9
 • I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre.
  1 Johannes 4:11
 • Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.
  1 Johannes 4:21