Tro


 • Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord; -
  Romerne10:17
 • Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
  Salomos Ordsprog3:5, 6
 • Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? -- Alt er mulig for den som tror.
  Markus 9:23
 • Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!
  2 Korintierne 5:17
 • For ingen ting er umulig for Gud.
  Lukas 1:37
 • Da rørte han ved deres øine og sa: Det skje eder efter eders tro!
  Matteus 9:29
 • Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.
  Hebreerne 11:1
 • Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.
  Jakobs 1:5-8
 • men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
  Hebreerne 11:6
 • For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.
  Jakobs 2:26
 • alt som ikke er av tro, er synd.
  Romerne 14:23
 • men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.
  Hebreerne 10:38
 • Se, han vil drepe mig -- jeg venter på ham;
  Jobs 13:15
 • Dersom I vender om og holder eder rolige, skal I frelses; i stillhet og i tillit skal eders styrke være. Men I vilde ikke.
  Esaias 30:15
 • er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.
  2 Timoteus 2:13
 • For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.
  1 Johannes 5:4
 • og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler,
  Efeserne 6:16
 • Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder.
  Matteus 17:20
 • idet vi ser på troens ophavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nu sitter på høire side av Guds trone.
  Hebreerne 12:2
 • Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,
  Romerne 5:1
 • Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!
  Markus 11:22
 • Derover fryder I eder, om I enn nu -- når så skal være -- har sorg en liten stund ved allehånde fristelser,forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.
  1 Peters 1:6-9