Ros


 • for glede i Herren er eders styrke!
  Nehemias 8:10
 • Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.
  Salmenes 34:1
 • Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.
  Salmenes 50:23
 • Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar!Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite!Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener!Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!
  Salmenes 150
 • Salig er det folk som kjenner til jubel; [nemlig over Herren, sin konge] Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.
  Salmenes 89:15
 • En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel!
  Salmenes 100:1, 2
 • Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,
  Salmenes 92:1
 • Av David; en salme. Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge.
  Salmenes 101:1
 • Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!
  Salmenes 97:1
 • Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!
  Salmenes 97:12
 • Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!
  Salmenes 103:1, 2
 • De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie.
  Salmenes 149:1, 3-5
 • Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.
  Salmenes 50:23
 • Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.
  Apostlenes gjerninge 16:25
 • Og han rådførte sig med folket og stilte op sangere som skulde love Herren i hellig skrud mens de drog ut foran den væbnede hær, og si: Lov Herren, for hans miskunnhet varer evindelig!Og straks de begynte med sine fryderop og lovsanger, lot Herren en flokk bakfra komme over Ammons barn, Moab og folket fra Se'ir-fjellet, som var kommet mot Juda, og de blev slått.
  2 Krønikebok 20:21, 22
 • takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.
  1 Tessalonikerne 5:18
 • La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!
  Hebreerne 13:15
 • Min munn er full av din pris, hele dagen av din herlighet.
  Salmenes 71:8
 • Og jeg vil alltid håpe, og til all din pris vil jeg legge ny pris.
  Salmenes 71:14
 • Fra solens opgang til dens nedgang er Herrens navn høilovet.
  Salmenes 113:3
 • så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter,og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,
  Efeserne 5:19, 20
 • Lov vår Gud, alle I hans tjenere, og I som frykter ham, både små og store!
  Apenbaring 19:5