Frelse


 • For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; Johannes3:16
 • alle har syndet og fattes Guds ære, Romerne 3:23
 • For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerne 6:23
 • Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; Johannes 14:6
 • Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; Johannes 1:12
 • Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Johannes 3:3
 • Og næsten alt blir efter loven renset med blod, og uten blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse. Hebreerne 9:22
 • og sa: Sannelig sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike. Matteus18:3
 • Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. Apenbaring 3:20
 • dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1 Johannes 1:9
 • for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst;for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Romerne 10:9, 10, 13
 • For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. Efeserne2:8, 9
 • frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, Titus 3:5
 • De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus! Apostlenes gjerninge 16:31
 • Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Johannes 3:36
 • og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Johannes 10:28
 • Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! 2 Korintierne 5:17