Gjør det enkelt


  • og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig. Johannes 12:32
  • For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft. 1 Korintierne 1:17
  • men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme,og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,forat intet kjød skal rose sig for Gud.That no flesh should glory in his presence. 1 Korintierne 1:27-29
  • og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, 1 Korintierne 2:4